SOTI Natural Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0131/18, pn. „Internacjonalizacja firmy SOTI Natural poprzez udział w branżowych targach międzynarodowych dla branży spożywczej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Celem realizacji projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy SOTI Natural na rynkach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych targach branży polskich specjalności żywnościowych. Firma planuje również wykreowanie wizerunku firmy, jako solidnego partnera biznesowego oferującej wysokiej jakości naturalnie parzone zielone herbaty butelkowane, które mają dużo właściwości prozdrowotnych. Rezultatami projektu będą: wzrost wartości eksportu w sprzedaży ogółem i nowe podpisane kontrakty handlowe na rynkach zagranicznych. Dzięki udziałowi w targach wyjazdowych i przyjazdowych misjach gospodarczych, spółka pozyska potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, a następnie z wybranymi podpisze umowy handlowe. Działania te przełożą się na zwiększenie przychodów spółki z eksportu, poprzez podpisanie nowych kontraktów handlowych, a co za tym idzie, zwiększenie produkcji herbat SOTI Natural, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz promowanie polskich marek na arenie międzynarodowej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 994 950,00 PLN
Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 756 400,00 PLN