Tytuł projektu:„Wzrost i rozszerzenie działalności SOTI poprzez realizację prac B+R mających na celu opracowanie kolejnych technologii parzenia w 100% naturalnych herbat” realizowanegow ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

Wartość projektu ogółem: 3 178 532,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013): 2 000 000 PLN

Data Nr zapytania ofertowego Nazwa zamówienia Termin składania ofert Status
20.01.2017 R/FPWI/02/2017 Opracowanie technologii produkcji na potrzeby projektu pt. „Wzrost i rozszerzenie działalności SOTI poprzez realizację prac B+R mających na celu opracowanie kolejnych technologii parzenia w 100% naturalnych herbat” realizowanegow ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

31.03.2017 ZAKOŃCZONY 1.04.2017 9:00
2.01.2018 R/FPWI/01/2018 Opracowanie technologii produkcji na potrzeby projektu pt. „Wzrost i rozszerzenie działalności SOTI poprzez realizację prac B+R mających na celu opracowanie kolejnych technologii parzenia w 100% naturalnych herbat” realizowanegow ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

31.01.2018 ZAKOŃCZONY 1.02.2018 9:00
2.01.2018 R/FPWI/03/2017 Opracowanie kampanii reklamowej na potrzeby projektu pt. „Wzrost i rozszerzenie działalności SOTI poprzez realizację prac B+R mających na celu opracowanie kolejnych technologii parzenia w 100% naturalnych herbat” realizowanegow ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

31.01.2017 ZAKOŃCZONY 1.02.2017 9:00